Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Kazimierzy Wielkiej


Nagłówek

Aktualności

Wyróżnienie dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kazimierzy Wielkiej

W dniu 23 stycznia 2017 r. w Katowicach odbyło się uroczyste spotkanie z okazji Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia. W trakcie spotkania wręczone zostały wyróżnienia przyznane przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Panią Elżbietę Rafalską. Wyróżnieniem za uzyskanie w 2016 roku wysokiej skuteczności...

Regionalne Targi Pracy w Kazimierzy Wielkiej

Informujemy, że w dniu 28 lutego 2017 r. (wtorek) w godz. 10.00-13.00 w Hali Sportowej Kazimierskiego Ośrodka Sportowego w Kazimierzy Wielkiej, ul. Tadeusza Kościuszki 13 odbędą się Regionalne Targi Pracy . Organizatorami Targów są Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach i Powiatowy Urząd Pracy w Kazimierzy Wielkiej przy...

Informacja o naborze wniosków na poszczególne formy aktywizacji w roku 2017

Powiatowy Urząd Pracy w Kazimierzy Wielkiej informuje, że w roku 2017 prowadzi nabór wniosków na niżej wymienione formy aktywizacji zawodowej: Doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy Dotacje Prace interwencyjne z kwotą refundacji 980,70 zł miesięcznie Roboty publiczne z kwotą refundacji 1300,00 zł + ZUS miesięcznie ...

Plan szkoleń przewidzianych do realizacji w 2017 roku

Plan szkoleń przewidzianych do realizacji w 2017 roku Lp. Nazwa i zakres szkolenia Orientacyjny czas trwania szkolenia w godzinach Charakterystyka uczestników Liczba uczestników szkolenia Przewidywany termin realizacji szkolenia Rodzaj  zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego...

Priorytety Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydatkowania środków KFS w roku 2017

Kazimierza Wielka, 03.01.2017r.   Priorytety Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydatkowania środków KFS w roku 2017 1) wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w sektorach: przetwórstwo przemysłowe, transport i gospodarka magazynowa oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna; 2) wsparcie zawodowego...

Zwiększenie w 2017 roku kwoty dotacji oraz doposażenia/wyposażenia stanowiska pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Kazimierzy Wielkiej informuje, że w 2017 roku wzrastają kwoty dofinasowania na jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej oraz na doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy do wysokości 21000,00 zł bez względu na prowadzony rodzaj działalności gospodarczej. Druki wniosków można pobrać...

Informacja dot. refundacji części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu zatrudnienia skierowanych osób bezrobotnych do 30 roku życia

Kazimierza Wielka dnia, 30.12.2016r.   Powiatowy Urząd Pracy w Kazimierzy Wielkiej informuje, że  w 2017 roku w ramach formy wsparcia refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu zatrudnienia skierowanych osób bezrobotnych do 30 roku życia kwota...

Wykaz grupowych informacji zawodowych w pierwszym kwartale 2017 roku

  Wykaz grupowych informacji zawodowych w pierwszym kwartale 2017 roku Termin i czas trwania zajęć Nazwa informacji zawodowych 11.01.2017 15.02.2017 21.03.2017 godz. 09.00-10.00 Dokumenty aplikacyjne moją wizytówką zawodową. Cel zajęć: Poznanie zasad i kształtowanie umiejętności pisania życiorysu...

Informacja o terminach naboru wniosków na staż w 2017 roku

Powiatowy Urząd Pracy w Kazimierzy Wielkiej informuje, że w roku 2017 będzie dokonywał naboru wniosków na staż w następujących terminach: 9-13 styczeń 2017 r., 6-10 marzec 2017 r., 3-5 kwiecień 2017 r., 8-12 maj 2017 r., 26-28 czerwiec 2017 r. W pierwszej kolejności będą realizowane wnioski zawierające deklarację...

Ogłoszenie o wyborze Wykonawcy - szkolenie

Powiatowy Urząd Pracy w Kazimierzy Wielkiej informuje, iż po dokonaniu analizy złożonych formularzy ofertowych, do realizacji szkolenia „Kurs dla kandydatów na diagnostę samochodowego" dla 1 osoby bezrobotnej wybrał Ośrodek Kształcenia Kadr Kierowców "AUTO - TRANSBUD" ul. Wałowa 1 30-704 Kraków ...

Wyświetlanie 1 - 10 z 11 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę