Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Kazimierzy Wielkiej


Nagłówek

Aktualności

Zaproszenie do składania ofert szkoleniowych

Powiatowy Urząd Pracy w Kazimierzy Wielkiej zaprasza instytucje szkoleniowe, posiadające aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy właściwego dla siedziby instytucji szkoleniowej, do składania ofert na przeprowadzenie szkolenia „Kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej kat. D, D1, D1+E,...

Nabór wniosków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Powiatowy Urząd Pracy w Kazimierzy Wielkiej informuje, iż dysponuje pulą środków na sfinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w wysokości 45 807,54 zł w związku z powyższym ogłasza nabór wniosków. Przyjmowanie wniosków będzie prowadzone w terminie 09.10.2017 r. – 20.10.2017 r. Wnioski składane...

Wykaz grupowych informacji zawodowych w czwartym kwartale 2017 roku

  Wykaz grupowych informacji zawodowych w czwartym kwartale 2017 roku Termin i czas trwania zajęć Nazwa informacji zawodowej 03.10.2017 18.10.2017 08.11.2017 05.12.2017 godz. 09.00-10.00 "Dokumenty aplikacyjne moją wizytówką zawodową" Cel zajęć: Poznanie zasad i kształtowanie...

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Pośrednik pracy - stażysta

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko pracy Pośrednik pracy - stażysta została wybrana Pani Izabela Garbaś. Uzasadnienie wyboru: Kandydatka spełniła niezbędne wymagania i otrzymała następującą liczbę punków - 223. Należy podkreślić, że kandydatka posiada znajomość przepisów ustawy o promocji...

Informacja o naborze wniosków na doposażenie stanowiska pracy oraz środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Informujemy, że w związku z ogłoszeniem nowego rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej ogłaszamy od dnia 19.07.2017 r. nabór wniosków na...

Informacja o naborze wniosków na poszczególne formy aktywizacji

Powiatowy Urząd Pracy w Kazimierzy Wielkiej informuje, że posiada środki na formy wsparcia do realizacji w roku 2017 i w związku z tym prowadzi nabór wniosków na niżej wymienione formy aktywizacji zawodowej: Doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy Dotacje Staże ( nabór w terminie 9-13.10.2017 r. ) Bon szkoleniowy...

Informacja o zmianie przepisów dotyczących opodatkowania stypendiów

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od stypendiów otrzymanych na podstawie przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. poz. 864) informujemy, że stypendia...

Wyróżnienie dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kazimierzy Wielkiej

W dniu 23 stycznia 2017 r. w Katowicach odbyło się uroczyste spotkanie z okazji Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia. W trakcie spotkania wręczone zostały wyróżnienia przyznane przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Panią Elżbietę Rafalską. Wyróżnieniem za uzyskanie w 2016 roku wysokiej skuteczności...

Informacja o naborze wniosków na poszczególne formy aktywizacji w roku 2017

Powiatowy Urząd Pracy w Kazimierzy Wielkiej informuje, że w roku 2017 prowadzi nabór wniosków na niżej wymienione formy aktywizacji zawodowej: Doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy Dotacje Prace interwencyjne z kwotą refundacji 980,70 zł miesięcznie Roboty publiczne z kwotą refundacji 1300,00 zł + ZUS miesięcznie ...

Plan szkoleń przewidzianych do realizacji w 2017 roku

Plan szkoleń przewidzianych do realizacji w 2017 roku Lp. Nazwa i zakres szkolenia Orientacyjny czas trwania szkolenia w godzinach Charakterystyka uczestników Liczba uczestników szkolenia Przewidywany termin realizacji szkolenia Rodzaj  zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego...

Wyświetlanie 1 - 10 z 13 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę