Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Kazimierzy Wielkiej


Nagłówek

Aktualności

Informacja o planowanym naborze wniosków na staż w 2017 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Kazimierzy Wielkiej informuje, że w roku 2017 będzie dokonywał jeszcze naboru wniosków na staż w następujących terminach: 8-12 maja 2017 r. 26-28 czerwca 2017 r. Ponadto informujemy, że nadal jest prowadzony nabór na wymienione niżej formy aktywizacji osób bezrobotnych: Doposażenie lub...

Podsumowanie Regionalnych Targów Pracy w Kazimierzy Wielkiej

W dniu 28 lutego 2017 roku w Hali Sportowej Kazimierskiego Ośrodka Sportowego odbyły się pierwsze Regionalne Targi Pracy w Kazimierzy Wielkiej zorganizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach i Powiatowy Urząd Pracy w Kazimierzy Wielkiej. Patronat nad Targami objął Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas....

Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie szkolenia „Infrared Training Center (ITC) – Level 1”

Powiatowy Urząd Pracy w Kazimierzy Wielkiej zaprasza instytucje szkoleniowe, posiadające aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy właściwego dla siedziby instytucji szkoleniowej, do składania ofert na przeprowadzenie szkolenia „Infrared Training Center (ITC) – Level 1" Opis...

Wykaz grupowych informacji zawodowych w drugim kwartale 2017 roku

  Wykaz grupowych informacji zawodowych w drugim kwartale 2017 roku Termin i czas trwania zajęć Nazwa informacji zawodowych 05.04.2017 25.05.2017 06.06.2017 godz. 09.00-10.00 Dokumenty aplikacyjne moją wizytówką zawodową. Cel zajęć: Poznanie zasad i kształtowanie umiejętności pisania życiorysu...

Wyróżnienie dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kazimierzy Wielkiej

W dniu 23 stycznia 2017 r. w Katowicach odbyło się uroczyste spotkanie z okazji Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia. W trakcie spotkania wręczone zostały wyróżnienia przyznane przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Panią Elżbietę Rafalską. Wyróżnieniem za uzyskanie w 2016 roku wysokiej skuteczności...

Informacja o naborze wniosków na poszczególne formy aktywizacji w roku 2017

Powiatowy Urząd Pracy w Kazimierzy Wielkiej informuje, że w roku 2017 prowadzi nabór wniosków na niżej wymienione formy aktywizacji zawodowej: Doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy Dotacje Prace interwencyjne z kwotą refundacji 980,70 zł miesięcznie Roboty publiczne z kwotą refundacji 1300,00 zł + ZUS miesięcznie ...

Plan szkoleń przewidzianych do realizacji w 2017 roku

Plan szkoleń przewidzianych do realizacji w 2017 roku Lp. Nazwa i zakres szkolenia Orientacyjny czas trwania szkolenia w godzinach Charakterystyka uczestników Liczba uczestników szkolenia Przewidywany termin realizacji szkolenia Rodzaj  zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego...

Priorytety Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydatkowania środków KFS w roku 2017

Kazimierza Wielka, 03.01.2017r.   Priorytety Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydatkowania środków KFS w roku 2017 1) wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w sektorach: przetwórstwo przemysłowe, transport i gospodarka magazynowa oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna; 2) wsparcie zawodowego...

Zwiększenie w 2017 roku kwoty dotacji oraz doposażenia/wyposażenia stanowiska pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Kazimierzy Wielkiej informuje, że w 2017 roku wzrastają kwoty dofinasowania na jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej oraz na doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy do wysokości 21000,00 zł bez względu na prowadzony rodzaj działalności gospodarczej. Druki wniosków można pobrać...

Informacja dot. refundacji części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu zatrudnienia skierowanych osób bezrobotnych do 30 roku życia

Kazimierza Wielka dnia, 30.12.2016r.   Powiatowy Urząd Pracy w Kazimierzy Wielkiej informuje, że  w 2017 roku w ramach formy wsparcia refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu zatrudnienia skierowanych osób bezrobotnych do 30 roku życia kwota...

Wyświetlanie 1 - 10 z 13 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę