Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Kazimierzy Wielkiej


Nagłówek

Aktualności

Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie szkolenia „Kurs programowania Java”

Powiatowy Urząd Pracy w Kazimierzy Wielkiej zaprasza instytucje szkoleniowe, posiadające aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy właściwego dla siedziby instytucji szkoleniowej, do składania ofert na przeprowadzenie szkolenia „Kurs programowania Java" Opis przedmiotu zamówienia: ...

Solidny Pracodawca Roku - prestiżowe wyróżnienie liderów w dziedzinie HR

Nagroda ta stanowi potwierdzenie klarowności oraz rzetelności działania firm, co niesie za sobą łatwiejsze nawiązywanie współpracy biznesowej oraz przewagę nad konkurencją w różnego rodzaju przetargach oraz konkursach. Czy opłaca się być solidnym pracodawcą? Czy uczciwe traktowanie pracowników przekłada się na wymierne...

Podsumowanie Regionalnych Targów Pracy w Kazimierzy Wielkiej

W dniu 28 lutego 2017 roku w Hali Sportowej Kazimierskiego Ośrodka Sportowego odbyły się pierwsze Regionalne Targi Pracy w Kazimierzy Wielkiej zorganizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach i Powiatowy Urząd Pracy w Kazimierzy Wielkiej. Patronat nad Targami objął Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas....

Ogłoszenie o wyborze Wykonawcy - Ogłoszenie o wyborze Wykonawcy - szkolenie "Infrared Training Center (ITC) - Level 1"

Powiatowy Urząd Pracy w Kazimierzy Wielkiej informuje, iż po dokonaniu analizy złożonych formularzy ofertowych, do realizacji szkolenia „Infrared Training Center (ITC) - Level 1" dla 1 osoby bezrobotnej wybrał EC Training Center ul. Lublańska 34 31-476 Kraków ...

Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie szkolenia „Infrared Training Center (ITC) – Level 1”

Powiatowy Urząd Pracy w Kazimierzy Wielkiej zaprasza instytucje szkoleniowe, posiadające aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy właściwego dla siedziby instytucji szkoleniowej, do składania ofert na przeprowadzenie szkolenia „Infrared Training Center (ITC) – Level 1" Opis...

Wykaz grupowych informacji zawodowych w drugim kwartale 2017 roku

  Wykaz grupowych informacji zawodowych w drugim kwartale 2017 roku Termin i czas trwania zajęć Nazwa informacji zawodowych 05.04.2017 25.05.2017 06.06.2017 godz. 09.00-10.00 Dokumenty aplikacyjne moją wizytówką zawodową. Cel zajęć: Poznanie zasad i kształtowanie umiejętności pisania życiorysu...

Wyróżnienie dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kazimierzy Wielkiej

W dniu 23 stycznia 2017 r. w Katowicach odbyło się uroczyste spotkanie z okazji Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia. W trakcie spotkania wręczone zostały wyróżnienia przyznane przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Panią Elżbietę Rafalską. Wyróżnieniem za uzyskanie w 2016 roku wysokiej skuteczności...

Informacja o naborze wniosków na poszczególne formy aktywizacji w roku 2017

Powiatowy Urząd Pracy w Kazimierzy Wielkiej informuje, że w roku 2017 prowadzi nabór wniosków na niżej wymienione formy aktywizacji zawodowej: Doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy Dotacje Prace interwencyjne z kwotą refundacji 980,70 zł miesięcznie Roboty publiczne z kwotą refundacji 1300,00 zł + ZUS miesięcznie ...

Plan szkoleń przewidzianych do realizacji w 2017 roku

Plan szkoleń przewidzianych do realizacji w 2017 roku Lp. Nazwa i zakres szkolenia Orientacyjny czas trwania szkolenia w godzinach Charakterystyka uczestników Liczba uczestników szkolenia Przewidywany termin realizacji szkolenia Rodzaj  zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego...

Priorytety Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydatkowania środków KFS w roku 2017

Kazimierza Wielka, 03.01.2017r.   Priorytety Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydatkowania środków KFS w roku 2017 1) wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w sektorach: przetwórstwo przemysłowe, transport i gospodarka magazynowa oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna; 2) wsparcie zawodowego...

Wyświetlanie 1 - 10 z 16 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę