Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Kazimierzy Wielkiej


Nagłówek

Aktualności

Lista kandydatów spełniający wymagania formalne w konkursie na wolne stanowisko urzędnicze Pośrednik pracy - stażysta

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na stanowisko pracy Pośrednik pracy - stażysta do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci, spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:   Lp. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania 1. Sylwia Czajka-Makuch Dobiesławice ...

Informacja o dodatkowym terminie naboru wniosków na staż

Powiatowy Urząd Pracy w Kazimierzy Wielkiej ogłasza dodatkowy nabór wniosków na staż w 2017 roku w następujących terminach: 4-8 września 2017 r. Natomiast termin 9-13 października 2017 r. pozostaje bez zmian. W pierwszej kolejności będą realizowane wnioski zawierające deklarację zatrudnienia osoby bezrobotnej przez...

Informacja o naborze wniosków na doposażenie stanowiska pracy oraz środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Informujemy, że w związku z ogłoszeniem nowego rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej ogłaszamy od dnia 19.07.2017 r. nabór wniosków na...

Informacja o naborze wniosków na poszczególne formy aktywizacji

Powiatowy Urząd Pracy w Kazimierzy Wielkiej informuje, że posiada środki na formy wsparcia do realizacji w roku 2017 i w związku z tym prowadzi nabór wniosków na niżej wymienione formy aktywizacji zawodowej: Doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy Dotacje Staże ( nabór w terminie 9-13.10.2017 r. ) Bon szkoleniowy...

Informacja o zmianie przepisów dotyczących opodatkowania stypendiów

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od stypendiów otrzymanych na podstawie przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. poz. 864) informujemy, że stypendia...

Wykaz grupowych informacji zawodowych w trzecim kwartale 2017 roku

  Wykaz grupowych informacji zawodowych w trzecim kwartale 2017 roku Termin i czas trwania zajęć Nazwa informacji zawodowej 04.07.2017 02.08.2017 19.09.2017 godz. 09.00-10.00 Dokumenty aplikacyjne moją wizytówką zawodową. Cel zajęć: Poznanie zasad i kształtowanie umiejętności pisania życiorysu...

Wyróżnienie dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kazimierzy Wielkiej

W dniu 23 stycznia 2017 r. w Katowicach odbyło się uroczyste spotkanie z okazji Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia. W trakcie spotkania wręczone zostały wyróżnienia przyznane przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Panią Elżbietę Rafalską. Wyróżnieniem za uzyskanie w 2016 roku wysokiej skuteczności...

Informacja o naborze wniosków na poszczególne formy aktywizacji w roku 2017

Powiatowy Urząd Pracy w Kazimierzy Wielkiej informuje, że w roku 2017 prowadzi nabór wniosków na niżej wymienione formy aktywizacji zawodowej: Doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy Dotacje Prace interwencyjne z kwotą refundacji 980,70 zł miesięcznie Roboty publiczne z kwotą refundacji 1300,00 zł + ZUS miesięcznie ...

Plan szkoleń przewidzianych do realizacji w 2017 roku

Plan szkoleń przewidzianych do realizacji w 2017 roku Lp. Nazwa i zakres szkolenia Orientacyjny czas trwania szkolenia w godzinach Charakterystyka uczestników Liczba uczestników szkolenia Przewidywany termin realizacji szkolenia Rodzaj  zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego...

Priorytety Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydatkowania środków KFS w roku 2017

Kazimierza Wielka, 03.01.2017r.   Priorytety Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydatkowania środków KFS w roku 2017 1) wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w sektorach: przetwórstwo przemysłowe, transport i gospodarka magazynowa oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna; 2) wsparcie zawodowego...

Wyświetlanie 1 - 10 z 14 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę