Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Kazimierzy Wielkiej


Nagłówek

Aktualności

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Powiatowy Urząd Pracy w Kazimierzy Wielkiej informuje, iż dysponuje pulą środków na sfinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w wysokości 100 975 zł w związku z powyższym ogłasza nabór wniosków. Przyjmowanie wniosków będzie prowadzone w terminie 19.06.2017 r. – 30.06.2017 r. Wnioski składane...

Informacja o zmianie przepisów dotyczących opodatkowania stypendiów

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od stypendiów otrzymanych na podstawie przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. poz. 864) informujemy, że stypendia...

Wykaz grupowych informacji zawodowych w trzecim kwartale 2017 roku

  Wykaz grupowych informacji zawodowych w trzecim kwartale 2017 roku Termin i czas trwania zajęć Nazwa informacji zawodowej 04.07.2017 02.08.2017 19.09.2017 godz. 09.00-10.00 Dokumenty aplikacyjne moją wizytówką zawodową. Cel zajęć: Poznanie zasad i kształtowanie umiejętności pisania życiorysu...

Dyżur informacyjny dla zainteresowanych pracą za granicą

Informujemy, że w siedzibie tutejszego Urzędu Pracy w dniu 7 czerwca 2017 roku (środa), w godzinach 10.30 - 14.00, pokój nr 8, pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach przeprowadzą dyżur informacyjny dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy zainteresowanych podjęciem pracy za granicą. Program dyżuru: I część -...

Informacja o planowanym naborze wniosków na staż w 2017 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Kazimierzy Wielkiej informuje, że w roku 2017 będzie dokonywał jeszcze naboru wniosków na staż w następujących terminach: 8-12 maja 2017 r. 26-28 czerwca 2017 r. Ponadto informujemy, że nadal jest prowadzony nabór na wymienione niżej formy aktywizacji osób bezrobotnych: Doposażenie lub...

Podsumowanie Regionalnych Targów Pracy w Kazimierzy Wielkiej

W dniu 28 lutego 2017 roku w Hali Sportowej Kazimierskiego Ośrodka Sportowego odbyły się pierwsze Regionalne Targi Pracy w Kazimierzy Wielkiej zorganizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach i Powiatowy Urząd Pracy w Kazimierzy Wielkiej. Patronat nad Targami objął Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas....

Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie szkolenia „Infrared Training Center (ITC) – Level 1”

Powiatowy Urząd Pracy w Kazimierzy Wielkiej zaprasza instytucje szkoleniowe, posiadające aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy właściwego dla siedziby instytucji szkoleniowej, do składania ofert na przeprowadzenie szkolenia „Infrared Training Center (ITC) – Level 1" Opis...

Wyróżnienie dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kazimierzy Wielkiej

W dniu 23 stycznia 2017 r. w Katowicach odbyło się uroczyste spotkanie z okazji Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia. W trakcie spotkania wręczone zostały wyróżnienia przyznane przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Panią Elżbietę Rafalską. Wyróżnieniem za uzyskanie w 2016 roku wysokiej skuteczności...

Informacja o naborze wniosków na poszczególne formy aktywizacji w roku 2017

Powiatowy Urząd Pracy w Kazimierzy Wielkiej informuje, że w roku 2017 prowadzi nabór wniosków na niżej wymienione formy aktywizacji zawodowej: Doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy Dotacje Prace interwencyjne z kwotą refundacji 980,70 zł miesięcznie Roboty publiczne z kwotą refundacji 1300,00 zł + ZUS miesięcznie ...

Plan szkoleń przewidzianych do realizacji w 2017 roku

Plan szkoleń przewidzianych do realizacji w 2017 roku Lp. Nazwa i zakres szkolenia Orientacyjny czas trwania szkolenia w godzinach Charakterystyka uczestników Liczba uczestników szkolenia Przewidywany termin realizacji szkolenia Rodzaj  zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego...

Wyświetlanie 1 - 10 z 16 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę