Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Kazimierzy Wielkiej


Nagłówek

Aktualności

Nabór wniosków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego - 26.07.2018

Powiatowy Urząd Pracy w Kazimierzy Wielkiej informuje, iż dysponuje pulą środków na sfinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w wysokości 14 000,00 zł i w związku z powyższym ogłasza nabór wniosków. Przyjmowanie wniosków będzie prowadzone w terminie 01.08.2018 r. – 17.08.2018 r. Wnioski składane...

Nabór na III Turnus Służby Przygotowawczej w 2018 roku

Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej starają się o najlepszych ochotników do służby wojskowej, aby utrzymać niezbędny stan wyszkolonych żołnierzy stanowiących potencjał obronny Państwa. Jeśli masz ukończone 18 lat i nie pełniłeś do tej pory służby wojskowej w jakiejkolwiek formie, chcesz spełnić swoje aspiracje życiowe i...

Nabór wniosków (rezerwa MRPiPS)

Powiatowy Urząd Pracy w Kazimierzy Wielkiej informuje, że decyzją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22.06.2018 r. otrzymał dodatkowe środki z rezerwy Funduszu Pracy na finansowanie w 2018 roku programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych...

Zmiana sposobu wypłaty świadczeń

Powiatowy Urząd Pracy w Kazimierzy Wielkiej informuje, że w związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych wypłaty świadczeń począwszy od lipca 2018 roku będą realizowane wyłącznie na rachunki bankowe wskazane przez osoby bezrobotne. W związku z powyższym osoby, które dotychczas pobierały świadczenia w...

Nabór do zawodowej służby wojskowej w JW. 4071 Żagań

W każdy czwartek miesiąca od godziny 08.00, Jednostka Wojskowa Nr 4071 w Żaganiu (czas stawiennictwa na godz. 07.45 przy biurze przepustek ul. Żarska, brama środkowa) będzie prowadziła rozmowy kwalifikacyjne do zawodowej służby wojskowej: 1) w korpusie oficerów o STE: PPOR./POR. Korpus osobowy (28) - łączność i...

Nabór wniosków (RPO)

Powiatowy Urząd Pracy w Kazimierzy Wielkiej informuje, że z dniem 04.06.2018 r. ogłasza nabór wniosków na następujące formy pomocy osobom bezrobotnym w ramach środków z projektu unijnego: "Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie kazimierskim (IV)". (Osoby powyżej 30 roku życia) ...

Nabór wniosków (PO WER)

Powiatowy Urząd Pracy w Kazimierzy Wielkiej informuje, że z dniem 04.06.2018 r. ogłasza nabór wniosków na następujące formy pomocy osobom bezrobotnym w ramach środków z projektu unijnego: "Aktywizacja zawodowa osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kazimierskim (IV)". (Osoby do 29 roku życia) Bony na...

Wykaz grupowych informacji zawodowych w trzecim kwartale 2018 roku

Wykaz grupowych informacji zawodowych w trzecim kwartale 2018 roku Termin i czas trwania zajęć Nazwa informacji zawodowej 08.08.2018 05.09.2018 25.09.2018 godz. 09.00-10.00 "Dokumenty aplikacyjne moją wizytówką zawodową" Cel zajęć: Poznanie zasad i kształtowanie umiejętności pisania...

Nabór na II Turnus Służby Przygotowawczej

Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej starają się o najlepszych ochotników do służby wojskowej, aby utrzymać niezbędny stan wyszkolonych żołnierzy stanowiących potencjał obronny Państwa. Jeśli masz ukończone 18 lat i nie pełniłeś do tej pory służby wojskowej w jakiejkolwiek formie, chcesz spełnić swoje aspiracje życiowe i...

Wstrzymanie naboru wniosków

Powiatowy Urząd Pracy w Kazimierzy Wielkiej informuje, że z dniem 12.03.2018 r. wstrzymuje nabór wniosków w ramach następujących form pomocy bezrobotnych w ramach Funduszu Pracy: Doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy Dotacje Prace interwencyjne Roboty publiczne Szkolenia zawodowe Bon szkoleniowy Bon na...

Wyświetlanie 1 - 10 z 17 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę