Dla bezrobotnych i poszukujących pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Kazimierzy Wielkiej


Dla bezrobotnych i poszukujących pracy

  •   Aktywizacja zawodowa osób powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie kazimierskim (IV)
  •   Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kazimierskim (IV)
  •   Aktywizacja zawodowa osób powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie kazimierskim (III)
  •   Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kazimierskim (III)
Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę